Topic tổng hợp Video gà


Do trang lưu trữ video đang lỗi nên mình tạm thời úp lại video tổng hợp ở topic này cho ae coi đỡ. Mình sẽ chỉnh sửa lại các bài viết sau  
Clip đòn của Xám paragame
 
Clip đòn của Tía hoa hồng
Và clip đòn của xám lối chân xanh.
Clip bông tốc hành