Gà tơ : Tía mơ chân vàng - chưa mở mỏ || Trại Gà Vân Phong

Gà tơ chưa mỏ mỏ mới ở vườn vô. ae liên hệ hotine & zalo : 0975-075-214
(Gà này đã bán . Ae ctv ngừng bán con này nhé )