Thông báo tuyển ctv bán hàng cho Trại Gà Vân Phong|Lưu Vân Phong

Trại gà Vân Phong thông báo tuyển 20 ctv để bán hàng

Chi tiết anh em xem ở đây 

---------------------------------------------------