Xám điện - Ms01

Xám điện 2023.
Chân đá có điện giật.
Chạng 2.7-2.8 kg.
Vui lòng liên hệ 
Vietcombank : 9975.075.214
Hotline&Zalo : 0975.075.214
Nhóm hổ trợ mua hàng Vân Phong Trại ==> Tại Đây
----+++---
Xem video clip