Gà đúc: tía lối chân trắng-đã mù 1 mắt


Liên hệ qua Zalo trại chủ ở đây 


Liên hệ qua Mesengger trại chủ ở đây