Tía chân đỏ- hàng đá săn thủ cấp sát thủ

Chạng 2.8-2.9 kg


Liên hệ qua Zalo trại chủ ở đây 


Liên hệ qua Mesengger trại chủ ở đây