Tía lối Hàm Long-chạng 3.25-3.3kg

Tía lối Hàm long- hàng lên cưa kèo xuống chui vỉa đá đầu lưng


Liên hệ qua Zalo trại chủ ở đây