Tía Tía Chớp Mùa Đông- sát thủ cổ mặt

Chạng 2.8-2.9kg


Liên hệ qua Zalo trại chủ ở đây 


Liên hệ qua Mesengger trại chủ ở đây