Tía xẹt chân vàng - hàng đánh tai mũi họng

chạng 2.8-2.9 kg


Liên hệ qua Zalo trại chủ ở đây 


Liên hệ qua Mesengger trại chủ ở đây