Tía xẹt chân vàng - hàng răng hàm mặt-0975.075.214