Gà tơ: Bông tít

Giới thiệu với ae một con gà tơ đẹp chân đá sát thủ .