Gà đúc : Tía rừng bấu đấm ||Trại Gà Vân PhongGà đúc : tía rừng bấu đấm . 
Giá công khai : 2 tr vnd
Thành tích : 2 sao 
Tình trạng : thay lông nên bỏ dúc mái
Nếu ae tìm gà chuyên bấu đấm phá cốt thì đây là sự lựa chọn hợp lý
Mời ae xem lại cip tía rừng bấu đấm.