Danh Thủ Xám lối chân xanh

Clip thời chinh chiến

Và đây là hình ảnh minh hoạ. Vui lòng click vào ảnh