Ngồi nhớ thời chưa cô vít

Thèm cảm giác ra đường ko cần đeo khẩu trang quá ae....