Bịp lôĩ chân vàng - svlk || Trại Gà Vân Phong

Bịp lối chân vàng
Cân nặng : 2,8-2,9kg
Lịch sử huấn luyện: 4 lần xổ( lần 1 xổ 1 hồ , lần 2 xổ 1 hồ, lần 3 xổ 2 hồ , lần 4 xổ 2 hồ)
Giá công khai: 4 tr 150k  ( chưa có phí vận chuyển)
Video clip: mời xem bên dưới
Ae ctv tiếp thị bán con này nhé