Gà tơ: ó bịp chân vàng(có video)|| Trại Gà Vân Phong

Bịp chân vàng
Cân nặng : 2,8-2,9kg
Lịch sử huấn luyện: 4 lần xổ( lần 1 xổ 1 hồ , lần 2 xổ 1,5 hồ, lần 3 xổ 2 hồ , lần 4 xổ 2 hồ)
Giá công khai: 4 triệu ( chưa có phí vận chuyển)
Video clip: mời xem bên dưới
Ae ctv tiếp thị bán con này nhé
--------------------------------------------
Thông tin tài khoản trại chủ
Vietcombank - Bình định : 0281.000.248.955
Hotline $ Zalo: 0975.075.214