Gà tơ: Bịp chân xanh-Chưa mở mỏ|| Trại Gà Vân Phong

Note: (Gà đã bán rồi nhé ae)
Gà tơ chưa mở mỏ, vừa ở vườn vào
Giá: 1,5 tr (chưa có phí  vận chuyển)

Thông tin tài khoản trại chủ
Vietcombank - Bình định : 0281.000.248.955
Hotline $ Zalo: 0975.075.214