Cần mua || Mái ô tơ mai siêu phong||Canmua.xyz

Hổ trợ nhóm zalo : ==> ở đây

Nếu bạn cần một dòng gà chất lượng thì đây là sự lựa chọn hợp lý

Tham khảo thêm gà ở trên web cần mua xyz ==> Ở đây

Gà mái dòng bấu đấm bụng - lên kèo đá đầu mã kỵ
Giá rất là sinh viên anh em nhé
Giá công khai: 1.5tr tr vnd
 ------------------------------ 
Thông tin tài khoản trại chủ: 
Vcb: 0281.000.248.955 
Hotline: 0975.075.214
------------------------------