Cần mua||Gà tía tơ dòng tây độc||Trại Gà Vân Phong

Gà tía tơ dòng tây độc

-----------------------------------------------------

Tía tây độc tơ mở mỏ - Chuyên cung cấp gà đòn bình định

Chân đòn máu mủ là một sát thủ

Công khai giá : 3 tr vnd

--------------------------------------------------------------

Xem clip bên zalo ==> ở đây

Xem clip bên web ==> ở đây 

Xem clip bên gapo ==> ở đây 

--------------------------------------------------------------

Thông tin tài khoản trại chủ
Vietcombank - Bình định : 0281.000.248.955

Hotline $ Zalo: 0975.075.214
Hổ trợ nhóm zalo : ==> ở đây

Mời ae xem clip và hình ảnh em nó

--------------------------------------------------------------------------------------